Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

NASTAVENÍ COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Na těchto stránkách používáme tzv. funkční cookies, které zaručují správné fungování webu a umožňují vám bez dalšího souhlasu využívat jeho nezbytné funkce. Klepnutím na „Přijmout“ nám umožníte použití tvz. volitelných cookies pro účely výše. Spravovat svá nastavení můžete tlačítkem „PERSONALIZOVAT“ a všechny volitelné cookies můžete také odmítnout. Změnit nastavení cookies můžete opětovně ve svém účtu, nebo v patičce webu část Změnit nastavení cookies.  

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Domů

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě Sexposta.cz ( dále jen internetový obchod). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího resp. spotřebitele při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Všechny smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

2. Prodávající: Prodávajícím zboží v obchodě Sexposta.cz je TWIXO GROUP s.r.o., se sídlem Bellova 356/18, 62300 Brno, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73703. Telefon: +420 777 062 461

3. Kupující: Podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání. V tomto případě se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Vše s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.

4. Spotřebitel: Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. V tomto případě se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními předpisy ve znění pozdějších právních předpisů.

5. Provozovatel - Provozovatel zajišťuje technické řešení, funkčnost a chod eshopu www.sexposta.cz. Provozovatelem je společnost R.I.H. spol. s.r.o., se sídlem M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:50471988, DIČ:2120335778, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefon: 0940 719 748. Orgán dozoru, kterému podléhá činnost provozovatele je inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru. Telefon 048/412 49 69, 048/415 18 73, fax č.k. 048/4124693.

6. Kupní smlouva: Kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky Kupujícím nebo Spotřebitelem. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo Spotřebitelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. VOP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy

7. Spotřebitelská smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

8. Prohlížení a nákup na Sexposta.cz: Internetový obchod může prohlížet a nakupovat v něm jen osoba, která dovršila věku 18 let, souhlasí s obchodními podmínkami a je si vědoma toho, že prohlíží a nakupuje zboží s erotickým charakterem.

9. Změna obchodních podmínek: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

1. V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, které nabízí prodávající k prodeji a to včetně popisu funkce, vlastnosti zboží, jeho materiálu, nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH a platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

2. Při objednávce zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká momentem odeslání objednávky na stránce sexposta.cz. O stavu zpracování své objednávky bude kující průběžně informován automatickým emailem. Všechny objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

4. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změn cen uvedených v internetovém obchodě. Změna ceny nemá vliv na cenu uvedenou v potvrzené objednávce a je pro obě strany závazná.

5. V internetovém obchodě nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky, k ceně zboží je však nutné připočítat cenu za doručení zboží/zásilky dle zvoleného způsobu dopravy a platby za objednané zboží.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

Platební podmínky

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.

2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Způsoby platby za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny v níže, nebo internetovém obchodě na stránce Doručení a platba.

Kuriérem PPL - cena za doručení při objednávce zboží v hodnotě do 3000 Kč je 99 Kč. Při objednávce nad 3000 Kč je doprava kurýrem PPL zdarma.

Zásilkovna -Packet na výdejní místo - cena za doručení zboží je 69 Kč. Při objednávce nad 3000 Kč je doprava zdarma.

Platba na dobírku - za platbu na dobírku účtujeme poplatek 39 Kč

Platba bankovním převodem - Za platbu bankovním převodem neúčtujeme žádné poplatky.

5. Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. 

Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitel

Spotřebitel (nákup bez IČ)

1. V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je v postavení spotřebitele, uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky.

2. Podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru a jeho vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná, pokud došlo k porušení ochranného (hygienického) obalu. Zákazníkům však vycházíme vstříc a vrácení zboží v 14 denní lhůtě umožňujeme, avšak nelze vrátit zboží, u kterého není možné vyloučit jeho použití, tzn. zboží bez hygienického obalu, zboží v porušeném obalu, znečištěné nebo jiným způsobem znehodnocené zboží. Vrátit nelze ani erotické/spodní prádlo a oblečení u kterého je předpoklad, že mohlo přijít do kontaktu s intimními partiemi.

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží a to na poštovní adresu prodávajícího, nebo adresu elektronické pošty objednavky@sexposta.cz. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme emailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

4. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 30ti dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Nerozbalené a nepoužité zboží prosím pošlete v původním a nepoškozeném obalu na adresu: Twixo Group s.r.o., Špitálka 421/23a, 60200 Brno.

6. Do balíčku vložte spolu se zbožím vyplněný vzorový formulář (najdete zde...), nebo papír s Vaším jménem, kontaktem na Vás, číslem objednávky a informací že zboží vracíte.

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo-li k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a jejich úhrada bude provedena bankovním převodem, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Upozorňujeme, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení.

Podnikatel (nákup na IČ)

1. Pokud kupující není ve smluvním vztahu v postavení spotřebitele, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně na poštovní adresu prodávajícího, nebo adresu elektronické pošty objednavky@sexposta.cz.

 

Prodávající

1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoli až do momentu vyřízení objednávky. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím/Spotřebitelem v místě k tomu určenému, nebo prostřednictvím 3. osoby

Další ustanovení

1. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží zboží, jehož cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího a také pro zboží které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, nebo se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno z hygienických důvodů (např. spodní prádlo, vibrátor vybalený z hygienického obalu a podobně).

2. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost podle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% (slovy pět procent) za každý den prodlení, maximálně však ve výši kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a pokud je to možné, v původním obalu.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím a to bezhotovostně na účet určen kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 2 je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Informace o zboží a ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné vady. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přeprava a dodání zboží

1. Objednat zboží na dobírku mohou pouze osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Pokud chce kupující doručit zboží do zahraničí, nebo bude kupující objednávat zboží ze zahraničí, je nutno uhradit platbu bezhotovostním převodem předem. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek.

2. U objednávek do hodnoty 250 Kč bez poštovného, lze objednávku odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem. Ostatní objednávky nad 250 eur jsou expedovány dle doručovací a platební metody vybrané kupujícím.

3. Pokud je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, odmítne zboží převzít od dopravce, či doručovatele ve stanovené úložné době, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je prodávající oprávněn požadovat smluvní poplatek ve výši 300 Kč (slovy tři sta Kč) a náklady na dopravní a balné.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Záruka, reklamace a zodpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prezentované reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídají požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídající množství, míra nebo hmotnost odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí, nebo pro který se zboží běžně používá. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak, nebo to neodporuje povaze zboží.

2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám zapříčinil.

3. V případě, že na straně kupujícího vystupuje spotřebitel a nejde o zboží, které se rychle kazí, nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). V tomto případě se na všechny výrobky, kromě výrobků potravinářského charakteru vztahuje 24 měsíční záruční doba. U výrobků/zboží potravinářského charakteru je záruční doba 8 dní a uvádí se doba trvanlivosti výrobku, případně i doba použitelnosti. V tomto případě záruční doba však vždy skončí uplynutím doby použitelnosti výrobku/zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícím slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). Poskytnutí záruky prodávajícím se nevztahuje na smluvní vztahy, ve kterých na straně kupujícího vystupuje podnikatel, ledaže se na tom smluvní strany písemně dohodly.

4. Spotřebitel má při uplatnění záruky:

pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu poškozeného zboží nebo poškozené součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.

pokud jde o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

pokud jde o vady odstranitelné, ale vyskytují se ve větším množství, nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu poškozeného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

pokud jde o jiné vady neodstranitelné a spotřebitel nepožaduje výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Místem pro zaslání a uplatnění reklamace je:

Twixo Group s.r.o., Špitálka 421/23a, 60200 Brno

Do balíku spolu se zbožím přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační formulář s řádně vyplněným popisem závady, která je důvodem reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.). ( Reklamační formulář stáhnete zde.) Pokud byl součástí balení i např. nabíjecí kabel, přiložte samozřejmě i ten. Původní obal od Vás nepotřebujeme, nezapomeňte však zboží důkladně očistit.

6. Prodávající se zavazuje oprávněnou a dle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vyjádření prodávajícího ohledně reklamace bude zasláno na poštovní adresu kupujícího, nebo emailem.

Jakmile dorazí zboží k nám, podíváme se na něj a v co nejkratší době Vás budeme kontaktovat s řešením reklamace.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. kupující bere na vědomí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobku a nenese odpovědnost za případná zdravotní rizika spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/ord lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

Ochrana osobních údajů a dat

1. Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám s výjimkou osob podílejících se na plnění kupní smlouvy, zprostředkujících platby a dopravujících kupujícímu zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem plnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé) - Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží/služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení

- adresa

- emailová adresa

- telefonický kontakt

- IP adresa

- údaje o bankovním spojení

- údaje o předmětu plnění

Při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího mohou být poskytnuty a zpřístupněny následujícím stranám, resp. okruhu příjemců.

Prodávající: TWIXO GROUP s.r.o., se sídlem Bellova 356/18, 62300 Brno, Česká republika, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73703. Telefon: +420 777 062 461

Provozovatel: R.I.H. spol. s.r.o., se sídlem M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 50471988, DIČ: 2120335778, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 5, vložka 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefon: 0940 719 748

Přepravce: PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ:25194798. Email:info@ppl.cz, Telefón: +420 225 331 500

Přepravce: Zásilkovna s.r.o., so síidlom Lihovarská 1060/12,Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 139387, IČO:28408306, Email: info@zasilkovna.cz, Telefón: +420 216 216 516

3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližují. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: TWIXO GROUP s.r.o., Špitálka 23a, 62300 Brno, email: objednavky@sexposta.cz, telefon: +420 735 876 206.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2023 a ruší všechna předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Ochrana autorského práva

1. Všechny texty na stránce jsou chráněny autorským právem (podle Zákona č. 121/2000 Sb. o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon)).

Platnost těchto obchodních podmínek od 1.3.2023.

Obchodní podmínky ke stažení zde...

Reklamační protokol ke stažení zde...

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde...

 
Změnit nastavení cookies