Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

Domů

Všeobecné obchodní podmínky

pro smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu sexposta.cz

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je R.I.H. spol. s.r.o. (Dále jen provozovatel) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.sexposta.cz.

Kupující vytvořením objednávky prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP, tímto VOP porozuměl a respektuje je. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí objednávky.

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

R.I.H. spol. s.r.o.

M. CHRÁSTEKA 507/17

965 01 Žiar nad Hronom

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30375 / S

Email: info@sexposta.cz

Telefon: +421 940 719 748

Adresa pro zasílání pošty:

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

2. Výklad pojmů

2.1 E-shop je elektronický obchod umístěn na serveru a doméně www.sexposta.cz, jehož prostřednictvím provozovatel nabízí prodej zboží.

2.2 Provozovatel e-shopu je společnost R.I.H. spol., s.r.o. (Firemní a kontaktní údaje jsou v odstavci 1.)

2.3 Prodávající je společnost R.I.H. spol., s.r.o. (Firemní a kontaktní údaje jsou v odstavci 1.)

2.4 Kupující je fyzická osoba / právnická osoba, která má zájem koupit zboží nabízené na e-shopu sexposta.cz a v souladu s těmito VOP uzavře s provozovatelem kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu provozovatele.

2.5 Spotřebitel je fyzická osoba (nepodnikatel), která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. V praxi to znamená, že osoba, která není spotřebitelem ve smyslu zákona, nemá nárok bezdůvodně vrátit zboží nebo odstoupit od smlouvy a ani automaticky nárok na 24 měsíční záruční dobu či vyřízení reklamace do 30 dní.

2.6 Objednávka je jednostranný úkon kupujícího - návrh na uzavření kupní smlouvy, provedený vůči provozovateli prostřednictvím e-shopu, s cílem získat na základě této objednávky zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

2.7 Zboží jsou výrobky uváděny v e-shopu, které provozovatel nabízí k prodeji kupujícímu. Zboží na internetových stránkách eshopu www.sexposta.cz - jsou produkty, které se nacházejí v nabídce společnosti no firma nezaručuje jejich okamžitou dostupnost. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena závazným mailem Potvrzení objednávky.

2.8 Registrace je postup, při kterém kupující vyplní elektronický registrační formulář v e-shopu. Registrace není povinná. Registrace poskytuje kupujícímu možnost využívat výhod registrovaného účtu. Kupující je povinen v rámci registrace pravdivě vyplnit všechny údaje uvedené v registračním formuláři a odpovídá za přesnost, pravdivost a aktuálnost poskytnutých údajů při registraci.

2.9 VOP - Všeobecné obchodní podmínky eshopu sexposta.cz

3. Objednávka, Storno objednávky

3.1 Kupující realizuje objednávku produktů prostřednictvím e-shopu sexposta.cz. Výběrem požadovaného produktu, jeho množství, způsobu úhrady a výběrem způsobu doručení zboží vyplněním kontaktních a fakturačních údajů. Nákup na eshopu je možný formou registrace (v tomto případě získává registrovaný kupující více výhod než věrnostní program, historie objednávek a podobně), nebo jako neregistrovaný kupující. Nákup kupující potvrdí v posledním kroku objednávky kliknutím na tlačítko s názvem Objednat s povinností platby, čímž zároveň potvrzuje vědomost o nutnosti platby za objednané zboží a cenu dopravy.

3.2 Po provedení objednávky přijde kupujícímu email prostřednictvím automatizovaného systému Probíhá příprava (t.j. informace o zadání objednávky), souhrn objednávky (informace o nákupu s rozpisem produktů a cen za dopravu, platbu, produkty), v případě platby bankovním převodem také informace k platbě.

3.3 Potvrzení objednávky ze strany provozovatele je závazné až po doručení mailu zákazníkovi s textem Potvrzení objednávky. Od této chvíle je uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím a provozovatelem. Potvrzením objednávky podle tohoto bodu 3.3. VOP se považuje objednávka kupujícího za závaznou.

3.4 Provozovatel je oprávněn potvrzenou objednávku zrušit v případě pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nelze kupujícímu zboží dodat z důvodu nedostupnosti zboží, z důvodu změny ceny za kterou kupující produkt zakoupil v čase vytvoření objednávky, pokud provozovatel nemůže dodržet dobu dodání stanovenou těmito VOP, pokud kupující zadal nepravdivé, neplatná data při vytváření objednávky. V uvedených případech provozovatel elektronicky zašle kupujícímu nabídku náhradního plnění (s jinou dodací lhůtou, jinou kupní cenou, podobné zboží apod.), Kterou musí kupující výslovně potvrdit (písemně, elektronicky), aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy. Pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění, zprostředkovatel vrátí již zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 7 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží, spolu se všemi platbami, které od kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy.

3.5 Jednostranné storno objednávky ze strany kupujícího je možné pouze do doby vyexpedování objednaného zboží. Storno může kupující uplatnit emailem na adrese info@sexposta.cz.

4. Platební podmínky

4.1 Kupní cena zboží je uvedena u zboží, v objednávce a také na faktuře dodané kupujícímu. Faktura na kupní cenu a cenu dopravy bude zaslána kupujícímu spolu se zbožím a slouží zároveň jako daňový doklad a potvrzení o uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 6, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku. Faktura bude dostupná pro registrované kupujících i v jejich účtu v části historie objednávek.

4.2 Kupující je povinen potvrzenou objednávku řádně a včas uhradit a převzít zvoleným způsobem v objednávce.

4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu cen zboží v nabídce eshopu. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená v potvrzení objednávky.

Platební možnosti na eshopu:

Dobírka: kupující zaplatí při převzetí objednávky. Cena za platbu dobírkou je 26 Kč.

5. Dodací podmínky

5.1 Provozovatel zajistí doručení zboží v požadovaném množství a jakosti dle objednávky kupujícímu na místo určené v objednávce kupujícím. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.2 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží / převzetím zboží kupujícím, nebo třetí zplnomocněnou osobou pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

5.3 Zboží odesíláme do max. 3 prac. dní od objednávky. Doba dodání zboží přepravcem je do 48 hodin od převzetí zboží. Zboží, které nemáme skladem má dobu doručení do 10 pracovních dnů. Do lhůty dodání se započítávají pouze pracovní dny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

5.4 Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v dodání zboží, zejména události mající charakter vyšší moci.

5.5 Lhůta pro odeslání a doručení zboží začíná běžet při platbě:

Dobírkou: od momentu potvrzení objednávky provozovatelem

5.6 Provozovatel dodává zboží na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání v rámci České republiky prostřednictvím dopravce Zásilkovna.

Způsoby dopravy přes Zásilkovna:

1. Osobní odběr na výdejním místě - Zásilkovna - Poštovné a balné je 79 Kč při objednávce do 1600 Kč. Při objednávkách zboží v hodnotě nad 1600 Kč poštovné a balné hradí provozovatel. V případě, že je část zboží ze zadané objednávky vybavená později z důvodu, že nebyl v době zadání objednávky na skladě, poštovné za dodání zbylého zboží hradí provozovatel.

2. Až k vám domů - Zásilkovna na adresu - Poštovné a balné je 105 Kč při objednávce do 1600 Kč. Při objednávkách zboží v hodnotě nad 1600 Kč poštovné a balné hradí provozovatel. V případě, že je část zboží ze zadané objednávky vybavená později z důvodu, že nebyl v době zadání objednávky na skladě, poštovné za dodání zbylého zboží hradí provozovatel.

5.7 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, zboží, jakož i jeho obal při doručení zásilky. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam - reklamaci o rozsahu a povaze poškození zboží, které potvrdí dopravce. Neakceptujeme reklamace zboží, které jsou evidentně poškozené přepravou a nebyl o tom při přebírání zásilky sepsán záznam.

6. Reklamační podmínky a záruka:

Vytiskněte si REKLAMAČNÍ PROTOKOL ZDE .... (KLIKNI)

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů a společností R.I.H. spol. s.r.o. při uplatňování nároků z vad zboží zakoupeného prostřednictvím internetové stránky www.sexposta.cz. Pokud je kupující podnikatelským subjektům vztahy mezi kupujícím a prodávajícím upravuje obchodní zákoník SR v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem, že s jejich ustanoveními souhlasí a zavazuje se řídit se jimi ve všech vztazích s prodávajícím.

6.1 Délka záruky

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že tento den nelze určit, záruční doba začíná běžet dnem zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se na výrobku vyskytnou a kupující jejich uplatní během záruční doby ve smyslu tohoto reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady ihned jak je zjistil, nebo jako jejich při náležité péči zjistit měl a mohl. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží.

6.2 Záruční podmínky

Kupující je povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od dopravce (počet balíků - množství zboží, neporušenost pásky, poškození obalů) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. O odmítnutí zásilky, zda její poškození je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Pokud kupující převezme od dopravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem korektní doručení, nelze reklamaci dodání zboží dodatečně uplatnit. Prodávající vyvíjí maximální snahu zajistit profesionální a bezchybné doručování zboží, pokud by však došlo k vadné dodávce zboží a šlo by o zjevnou vadu, po potvrzení bezchybné dodávky zboží kupujícím, jsou možnosti prodávajícího ve vztahu k dopravci zboží značně omezené, přesto prodávající vyvine snahu, takovou reklamaci vyřešit, proto je třeba bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Za reklamovanou vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím, nebo jiného nesprávného zásahu. Reklamovat lze pouze zboží, které je čistý, zbavený všech nečistot, spolu se všemi přiloženými doklady. (Zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vyjádření prodávajícího ohledně reklamace bude zasláno na poštovní adresu kupujícího, nebo na email kupujícího.

Místem pro zaslání a uplatnění reklamace je poštovní adresa

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

Reklamované zboží zašlete spolu s kopií dokladu o koupi a vyplněným reklamačním protokolem, který stáhnete (zde reklamační protokol). Náklady na zaslání zboží kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. Kupující doloží platnost záruky zasláním kopie faktury, pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, též doloží doklad o předchozí reklamaci.

Zásilka musí obsahovat:

a) Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství)

b) Kopii faktury

c) Vyplnění reklamační protokol s pořádně vyplněným popisem závady, která je důvodem reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd).

Reklamace bude odmítnuta, pokud poškození nebo jinou vadu zboží:

a) není možné identifikovat, proto žádáme kupujících o popis vady

b) bylo způsobeno mechanickým poškozením

c) pokud bylo zboží používán v podmínkách, které svými chemickými a mechanickými vlivy byly značně odlišné od standardních podmínek, v jakých se zboží obvykle využívá, zejména v případě, že byly podmínky odlišné od podmínek stanovených výrobcem pro použití zboží,

d) způsobené špatným zacházením, či špatnou péčí o zboží

e) poškozeného nadměrným používáním v rozporu s běžnými nebo výrobcem uváděnými podmínkami,

f) které bylo upravováno zákazníkem (odstraňování částí, svévolné upravování produktu, nebo našívání na oděv, barvení, apod.)

g) jestliže bylo poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

6.3 Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamace chybu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bezvadnou. Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že věc má vadu, která je neodstranitelná a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (vrátit peníze). Táž práva přísluší kupujícímu jde-li o odstranitelnou chybu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže chyby ani po třetí opravě věc řádně užívat. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Pokud však zvolí jedno z těchto práv nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit. Při vrácení kupní ceny vyšší hodnoty bude vystaven kupujícímu dobropis a kupní cena bude uhrazena na účet kupujícího do 14 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, pokud byla vada odstraněna, v případě výměny zboží začíná běžet nová 24 měsíční záruční doba. Po vyřízení reklamace, prodávající odešle zboží na adresu kupujícího spolu s vyjádřením jako byla reklamace vyřízena.

6.4 Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, provozovatel vyřídí reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení provozovatel nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Provozovatel poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

6.5 Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a provozovatel ji zamítl, provozovatel v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese provozovatel bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající kupujícímu uhradí do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.6 Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 Z.z. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.7 Kupující spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@sexposta.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8 Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskké republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk). Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

6.9 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 € s DPH.

6.10 Orgán dozoru, kterému podléhá činnost provozovatele je:

Inšpektorát SOI pro Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Slovensko

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

fax č. 048/412 46 93

7. Odstoupení od smlouvy

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.

7.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy vy nebo vámi určená osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy zaslaným na adresu R.I.H. spol. s.r.o., P.O. BOX 59, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím emailu na info@sexposta.cz.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE ....

Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte vy.

Upozorňujeme, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení.

8. Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

8.1 Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je R.I.H. spol. s.r.o. IČO 50471988 se sídlem M. CHRÁSTEKA 507/17, 96501 Žiar nad Hronom (dále jen: "provozovatel").

Kontaktní údaje provozovatele jsou

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Chrásteka 507/17

965 01 Žiar nad Hronom

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30375 / S

Email: info@sexposta.cz

Telefon: +421 940 719 748

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

8.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

8.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,

- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. Při objednávce jsou vyžadována osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné Vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, tel. Kontakt, email kontakt,), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro Uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit.                                                                                                                          Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálního rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.

8.4 Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu, než je odvolání souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, POkud jsou osobní údaje zpracováván na základě souhlasu.

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

8.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelů provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajištující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu,  zajištující marketingové služby, za úcelem Zaúčtování daňových dokladů V souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení, titul,

- poštovní adresa,

- fakturační adresa,

- mailová adresa,

- telefonický kontakt,

- údaje o bankovním spojení,

- údaje o předmětu plnění

Prodávající, oznamuje kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracováván osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupnění následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 DIČ: CZ28408306, Tel: +421221201135

8.6 Vaše práva

Za podmínek stanovených v zákoně máte

právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,

právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

právo vznese proti zpracování podle § 27 Zákona,

právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebe email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívám, že bylo porušením Vaše právo na ochranu osobních údajů.

8.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť (uprihlasovacie jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost). Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.8 Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.9 Ostatní ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/la.

9. Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vašem zařízení soubory, nazývané cookies.

9.1 CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat znovu. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani k zneužití přihlašovacích údajů.

9.2 JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování Vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informací o vybraném jazyce a podobně. Podrobnější informace získáte přímo od provozovatele webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být použity re reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností a podobně. Tyto Cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

9.3 SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na následujících adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Ve všech věcech, které nejsou upraveny těmito VOP, se použijí příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., občanského zákoníku SR a dalších obecně závazných právních předpisů SR. V případě, že není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP obchodním zákoníkem SR.

10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP, o změně VOP seznámí registrovaných kupujících 5 dní předem, a současně zveřejní oznámení o změně VOP v elektronickém obchodě na adrese www.sexposta.cz na viditelném místě.

10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné ve znění v den odeslání objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

10.5 V případě, že se prokáží příslušným orgánům SR některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

10.6 V případě, že není stranou spotřebitel, ale právnická osoba, zda fyzická osoba podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito VOP obchodním zákoníkem SR.

10.7 Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2020.

Odstoupení od smlouvy stiahni tu

Reklamační protokol na stiahnutie tu

Reklamační podmínky ke stažení

Obchodní podmínky ke stažení