Nacházíte se na stránce s erotickým obsahem.

Měli jste už 18 let?


Ano       Ne

Domů

7. Odstoupení od smlouvy

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.

7.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy vy nebo vámi určená osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy zaslaným na adresu R.I.H. spol. s.r.o., P.O. BOX 59, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím emailu na info@sexposta.cz.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE ....

Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte vy.

Upozorňujeme, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení.